Įmonių steigimo, perregistravimo paslaugos:

  • Įmonių steigimas;
  • Keičiame juridinio asmens teisinį statusą (pvz. iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę);
  • Registruojame mokesčių mokėtoju ir/ar PVM mokesčio mokėtoju;
  • Padedame padidinti (sumažinti) įmonės įstatinį kapitalą;
  • Padedame pakeisti juridinio asmens buveinės adresą, direktorių, įstatus ir kt.;
  • Atstovaujame juridinį asmenį santykiuose su visais privačiais bei viešaisiais juridiniais asmenimis (registrų centrais, notarų biurais, bankais ir pan.);
  • Kitos paslaugos.