Darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų sutvarkymas:

 • Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas;
 • Darbuotojų instruktavimas;
 • Žurnalų parengimas bei pildymas;
 • Asmens apsaugos priemonių išdavimo-grąžinimo dokumentacija;
 • Darbo pažymėjimų rengimas, registravimas žurnale;
 • Eilinių įsakymų, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje, rengimas;
 • Sveikatos tikrinimo grafiko sudarymas;
 • Įmonės darbo tvarkos taisyklių rengimas;
 • Kitus įstatymuose numatytus dokumentus.

Priešgaisrinės saugos dokumentų sutvarkymas:

 • Priešgaisrinės saugos instrukcijų rengimas;
 • Darbuotojų instruktavimas;
 • Evakuacijos planų sudarymas;
 • Žurnalų pildymas;
 • Kitos paslaugos.