Teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas:

 • Finansinės ir mokestinės apskaitos vedimas;
 • Pirkimų ir pardavimų registravimas;
 • Banko ir kasos dokumentų registravimas;
 • Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas;
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas;
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas;
 • Apskaitos registrų sudarymas;
 • Kitos paslaugos.

Finansinių ataskaitų sudarymas vadovui:

 • Pirkėjų ir tiekėjų skolų ataskaitos;
 • Pelno (nuostolio) ataskaita;
 • Kapitalo pokyčių ataskaita;
 • Pinigų srautų ataskaita;
 • Metinės finansinės ataskaitos akcininkams;
 • Paaiškinamasis raštas bei metinis pranešimas prie metinės finansinės ataskaitos.

Ataskaitų numatytų LR Vyriausybės įstatymais ruošimas:

 • Mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos;
 • Ketvirtinės SODROS ataskaitos;
 • Statistinės ataskaitos;
 • Kitos ataskaitos ir pažymos VMI, Sodrai.

Papildomos paslaugos:

 • Apskaitos politikos paruošimas ir pritaikymas kliento įmonei;
 • Ataskaitos potencialiems akcijų ar bendrovės pirkėjams;
 • Banko pavedimų suformavimas bei atlikimas pagal atskirą įgaliojimą;
 • Skolų suderinimas su kliento debitoriais/kreditoriais atliekant metinę skolų inventorizacija;
 • Paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.;
 • Ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms;
 • Apleistos buhalterijos tvarkymas;
 • Vyriausiojo buhalterio funkcija;
 • Konsultacijos apskaitos ir mokesčio klausimais.